חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2631.
נותרו עוד 137 פרקים!

9%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הצלת עם ישראל מידי בלעם ובלק

ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018

הלימוד ליום שלישי- 

היום, יום שלישי שנכפל בו כי טוב, נקרא את פרשת בלק שמעלתה גדולה ונשגבה ובכח קריאתה להכניע את האויבים הרודפים אותנו ומבקשים רעתנו ולהעלות זיכרון טוב לפני הקב”ה להביא ברכה והצלחה לאדם.
ידוע שבלק ניהל מלחמה גדולה נגד משה רבינו. הוא ביקש להקריב שבעה קרבנות מאחר ומבריאת העולם עד משה רבינו היו ששה רועים צדיקים שהנהיגו את העולם, ומשה רבינו היה שביעי. בקש בלק הרשע להכניע את כוחו של הרועה השביעי ואמר להקב”ה שיבחר בשבעים אומות העולם במקום בשבעת הצדיקים. וכך מובא במדרש (רבה) שהוא בנה שבעה מזבחות כנגד שבעה מזבחות שבנו מאדם הראשון ועד משה ונתקבלו, אדם, הבל, נח, אברהם, יצחק, יעקב ומשה. ענה לו הקב”ה, טוב מנחה בלולה בשמן וחרבה, מבית מלא ריב שאתה רוצה להכניס ביני ובין בני ישראל.
וידוע שמשה רבינו החל עם כל המהות של שבת קודש בעם ישראל, ולכן אנחנו אומרים בתפילת השבת “ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו”- ומובא במדרש שכאשר פרעה גזר גזירות על עם ישראל העבידם בכל ימות השבוע. הלך משה רבינו לפרעה ( שהיה אז בן בית אצל פרעה) ושאלו, אדם שיש לו עבד, הוא רוצה שיהיה בריא או חולה? השיבו פרעה, בוודאי שיהיה בריא. אמר לו משה, אם כן, תן לעם ישראל לנוח יום אחד בשבוע. וכך יצא שבשבת נחו בני ישראל מעבודתם ושמרו את השבת הקדושה. ולכן, אומרים ישמח משה במתנת חלקו, שזו המתנה שהביא לעם ישראל את השבת.
לכן נלחם בלעם במשה שהוא היה מהותה של השבת.
וכאשר ניקח את השם “בלק בן ציפור” ו”בלעם”, זה יוצא בגימטריא שבת. הם ניסו להכניע את משה וממילא את השבת הקדושה. ואכן מוצאים אנו שבלק ביקש מבלעם שיקלל את עם ישראל ואמר לו שילחם בקדושה שלהם.
בימים אלו של שובבי”ם נתחזק היטב בקריאה פרשה זו ונזכה בע”ה בזכות זה לישועות גדולות ולהארת פנים מהקב”ה כפי שזכו עם ישראל בימי בלק ובלעם שבקשו לעשות רע לישראל והצילם הקב”ה מידם.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1424 ט״ז בטבת ה׳תשע״ח – ינואר 3, 2018 יומא דהילולה, מאמרים