חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות פסח / חלק ח

ז׳ בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 3, 2017
הלכות פסח / חלק ח

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*

א. ידע האדם שליל הסדר כוחו רם ונישא, והיצר הרע מחפש בכל דרך להיכנס איכשהו לשולחנו של האדם ובכל דרך אפשרית. פעם מנסה להיכנס בו שמצטער ממי מבני משפחתו או דואג מענייני חולין, ופעם נכנס בבני ביתו אשר אש המחלוקת או דבר רע מתעורר לקלקל ולהחריב שולחן החג אשר מעלות רמות בו. וינהג האדם בחכמה לסגור הדלתות והחלונות, החורים והסדקים בפני היצר הרע שלא ימצא שום מקום להיכנס בביתו של האדם ביום קדוש זה. 

ב.. אמרו רבותינו זצוק”ל, מי שמקיים ‏מצות הסדר בשמחה ובדבקות ומוציא ממנו כל מחשבה של עצבות ומרירות, מובטח לו שכל השנה הבאה עליו תהיה שמחה בלי שום עצבות ומרירות, לא ירגיש שום מרירות בין ברוחניות ובין בגשמיות.

ויזהר וישמר שלא לכעוס בליל הסדר, כי הנזק לנפש וכעס מליל הסדר מי ישורנו.

ג. ישים האדם מול עיניו, שבלילה הזה בחר בנו הקב”ה מכל העמים ונהיינו עם סגולה מכל העמים.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1819 ז׳ בניסן ה׳תשע״ז – אפריל 3, 2017 הלכות, מועדים, פסח