חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2562.
נותרו עוד 145 פרקים!

3%

הנצפים ביותר

הלכות פסח / חלק ה

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הלכות פסח / חלק ה

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*

א. בחודש ניסן מברכים ברכת האילנות, ומובא בגמרא (ברכות מג:) האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, מברך ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם.

ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל שמי שמקפיד בברכה זו מעלתו רמה ביותר, ועליו נאמר “ראה ריח בני כריח השדה.. ויתן לך אלוקים” (בראשית כז, כז-כח).

ג. המצוה המשובחת לברך ברכת האילנות מחוץ לעיר, אך אם נמנע ממנו יברך בתוך העיר.

ד. נהגו אבותינו ורבותינו הקדושים זצוק”ל לברך ברכת האילנות בעשרה, דברוב עם הדרת מלך.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1437 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 הלכות, מועדים, פסח