חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2562.
נותרו עוד 145 פרקים!

3%

הנצפים ביותר

הלכות פסח / חלק ד

כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017
הלכות פסח / חלק ד

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*

א. יקפיד האדם כשמכין השולחן של הסדר, לכוון בדעתו שעשיית שולחן זה מפואר במיטב הדברים אשר יכול לעשות, כנגד מה שציוה הקב”ה “ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות” (שמות ג, כב) וגם על ההבטחה, “ואחרי כן יצאו ברכוש גדול” (בראשית טו, יד).

ב. הקפידו אבותינו ורבותינו הקדושים זצוק”ל לישב בשולחן ליל הסדר בצפון, ופניהם לעבר הנרות שבדרום, ובכך מגבירים כח הקדושה.

ג. יערוך השולחן במפה לבנה, וגם מפה לבנה שתכסה את המצות.

ד. אבותינו הקדושים זצוק”ל הקפידו ללבוש בגדי לבן בליל הסדר, וכדברי רבנו חיים פלאג’י זצוק”ל (חיים לראש) ילבש לבנים ויתעטף לבנים מכף רגל ועד ראש “כולו הפך לבן טהור הוא”, ולא יסיר הבגד העליון עם סיום הסדר.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1352 כ״ג באדר ה׳תשע״ז – מרץ 21, 2017 הלכות, מועדים, פסח