חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2561.
נותרו עוד 53 פרקים!

65%

הנצפים ביותר

הלכות פסח / חלק ב

י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017
הלכות פסח / חלק ב

*שואלין ודורשין בהלכות הפסח – מפי כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*

א. חודש ניסן הוא החודש הראשון לסדר מנין החודשים מיציאת מצרים, והוא החודש השביעי לחשבון השנה מתשרי, והוא לעולם חודש מלא (בן שלושים יום). ולעולם ראש חודש ניסן רק יום אחד, ומזלו מזל טלה כנגד שבט ראובן.

ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק”ל שראש חודש ניסן אינו חל לעולם בימי ב’ – ד’- ו’ כי אם בימי א’ – ג’ – ה’ – ז’. ומדוע, משום שימים אלו אינם זוגיים לסמן לנו שעם ישראל הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין מי שישוה לו ואין מי שידמה לו.

ג. ואמרו רבותינו הקדושים שבחודש ניסן דיבר הקב”ה עם משה רבנו בסנה ואז הייתה פקודת הגאולה.

ד. וכן יצחק אבינו נולד בפסח, ובניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1311 י״ח באדר ה׳תשע״ז – מרץ 16, 2017 הלכות, מועדים, פסח