חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 78 פרקים!

48%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות חנוכה

כ״ז בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 25, 2019

הלכות ומנהגי חג החנוכה מתוך הקונטרס *תאיר נרי* של *כבוד האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א*

י. קדושי עם ישראל זכו לראות בנרות חנוכה את כל הנסתרות ואת המשך השנה, וכך אומר רבנו מאיר מפרמישלאן זצוק”ל שבחנוכה רואה בנרות הקדושים מה שיהיה כל השנה, בכל נר רואה מה שיהיה באחד וחצי חודש (נכדו רבי שלום משאץ בספרו אור הגנוז חנוכה אות ד,ה).

יא. וכך אמר הרה”ק רבי אהרון מקארלין זצוק”ל לאחר שהדליק, כי הנרות סיפרו לו וראה מראות אלוקים בעת עמדו אל מול הנרות (אור הגנוז).

יב. הנה מצאנו ברב הקדוש בעל יסוד יוסף זצוק”ל הכותב בספרו (פרק פ’ וכעי”ז כותב תלמידו בספר קב הישר) זכרון תוקף הנס הזה לא ימוש בכל דור ודור לעשות שמונת ימי חנוכה בכל שנה ושנה ולהדליק נרות של מצוה, ובהרבה מקומות מצינו שקדושת נרות של מצוה חביבה לפני הקבה כמש”ה (ישעיה כה, טו) באורים כבדו ה’. וכל נר הדולק לדבר מצוה יש בו קדושה גדולה ונפלאה. ואילו היינו זוכים להשגות רוח הקודש, היינו מבינים ומשיגים על ידי דליקת הנר הרבה דברי עתידות שהנר של מצוה מתנבא כמו נביא המתנבא על פי ה’. ואם אפשר זוכין להבין הנביאות של הנר מצוה.

יג. ובמשפחתנו הרמה הקפידו אבותי ורבותי זצוק”ל בכל ענין להדליק נרות לכבוד הצדיקים ולהתפלל ולבקש, והיו מביטים בנרות ומדברים דברי ישועה ורחמים. וידועים דברי בעל היסוד יוסף (שם) וז”ל, והנה הגאון הגדול המקובל מהרש”ל ז”ל כתב בהקדמת ספרו ים של שלמה וז”ל, פ”א בא לידי נר מצוה כאלו הראוני מן השמים ונתנו לי הורמנא ואמיץ כח מרקיע, ופתחו לי שערי אורה ע”כ. ושמענו בקבלה שהענין היה כשלמד לימוד של חיבורו ים של שלמה אירע פ”א שהיה נר קטן דולק לפניו, והייתה קרוב להכבות, והיה דולק כמה שעות יותר מב’ ג’ נרות שלמים. וזה העיד עליו נכדו בזה”ל בעל נר מכיר בנירו כי ה’ עמו. הרי כי אירע להגאון ז”ל ממש נר של שמן הקודש שבצלוחית הק’ בביהמ”ק כנז’. זכותו יעמוד לנו אשרי לו ואשרי יולדתו.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
1 Comments Off 1161 כ״ז בכסלו ה׳תש״פ – דצמבר 25, 2019 הלכות, חנוכה, מועדים