חיפוש

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2630.
נותרו עוד 73 פרקים!

51%

מדיה אחרונים

הנצפים ביותר

הלכות ומנהגים מפי מו”ר עט”ר

כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018

א. רבנו החיד”א זצוק”ל כתב בברכי יוסף (סי’ תרעט אות א) על דרך האמת איכא טעם כעיקר דנר חנוכה ברישא ואח”כ נר שבת דמעלין בקדש, וכן ראוי לנהוג ע”כ, וכך נהגו אבותי ורבותי זצוק”ל. 

ב. עוד מובא ברבנו החיד”א זצוק”ל בברכי יוסף (שם, אות ב) וזל”ק, יש להיזהר להתפלל מנחה בע”ש של חנוכה ואח”כ להדליק נר חנוכה, כי תפילת מנחה נגד תמיד של בין הערבים ונר חנוכה זכר לנס הנעשה בנרות המנורה הנדלקות אחר תמיד של בין הערבים (מהר”ש אבוהב בעל דבר שמואל בתשובות כ”י) ע”כ.

ג. מי שמחמיר במוצאי שבת כדעת רבנו תם שלא לעשות מלאכה עד שעה וחומש אחר השקיעה, יחמירו גם לעניין נרות חנוכה.

ד. נהגו אבותי ורבותי הקדושים זצוק”ל להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה קודם ההבדלה, אבל בבית מבדילין על הכוס תחילה ואחר כך מדליקין נרות חנוכה.

ה. בבית מור זקני הקדוש זצוק”ל כשהיו רבים במוצאי שבת בביתו, נהג להדליק נרות חנוכה לפני הבדלה כדין בית הכנסת.

אהבתם? שתפו עוד אנשים.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
0 Comments Off 1175 כ״ח בכסלו ה׳תשע״ט – דצמבר 6, 2018 הלכות