כעת אין שידור חי

מבזקים

אין מבזקים חדשים

חיפוש

קישורים מהירים

מעוניינים לעיין במאגר המלא?
היכנסו כאן.
 • לא זכיתי ליהיות בקברי אבותי מעולם, הם קבורים במרוקו וכעת יש לי הזדמנות ליסוע, האם מותר ליסוע או מכיון שאף פעם לא הייתי שם אסור ליסוע לשם?.
  מובא בספרים הקדושים, מי שלא היה שבע שניםבשקבר אבותיו יש חשש שילך לשם, אך נהגו לפני שהאדם מגיע ישלח שליח לציונם ויודיע להם שהוא בא להשתטח על קברם. ובעז"ה לא תצא תקלה על ידינו.
 • תרמתי חנוכיה לבית הכנסת ושנים רבות מדליקים בה וכעת אדם אחר תרם מנורה חדשה האם יש לי חזקה שימשיכו להדליק בשלי?.
  אין חזקה וישתדל בדרכי נועם שידליקו כמה ימים בשלך ישתדל להרבות שלום ולהקל על גבאי בית הכנסת.
 • שמענו בשם רבנו שמי שכואב לו השיניים זה סימן לעין הרע, האם יש בזה מן האמת?.
  מובא בספרים הקדושים שכאב שיניים מורה שבאותו זמן דנים את האדם בשמים וטוב לאמר את הפרק בתהילים: "אל תבא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי".

זמני היום בהלכה

י-ם ת"א חיפה ב"ש
זריחה / נץ 06:14 06:15 06:14 06:16
ק"ש מג"א 08:32 08:34 08:32 08:34
ק"ש גר"א 09:26 09:28 09:27 09:28
סו"ז תפילה 10:30 10:32 10:31 10:32
שקיעה 19:04 19:06 19:06 19:05
צה"כ 19:18 19:20 19:20 19:20
Bklyn N.Y. L.A. Miami
זריחה / נץ 06:22 06:21 06:26 07:00
ק"ש מג"א 08:44 08:43 08:46 09:17
ק"ש גר"א 09:39 09:39 09:40 10:10
סו"ז תפילה 10:44 10:44 10:45 11:14
שקיעה 19:29 19:30 19:21 19:41
צה"כ 19:43 19:45 19:36 19:56

מאמרים

 • פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  צריך לידע, ידיעה גדולה, שכאשר חס ושלום רע יורד לעולם, חייב הרע הזה להיתפס בדבר מסוים ולכן התפילה והבקשה מהקב”ה, שהרע לא ירד לעולם וזה אשר אומרים בימים...
 • פרשת דברים / משנה תורה
  פרשת דברים / משנה תורה
  תורה פרשת דברים וצריך לדעת יסוד גדול, שכל ספר דברים, אשר נקרא בפי חז”ל: “משנה תורה”, סגולות גדולות טמונים בו וצדיקים וקדושים בעם ישראל, הורו לתלמידיהם בכל ימות...
 • מרירות על חורבן בית המקדש
  מרירות על חורבן בית המקדש
  אלו הזמנים הקשים ביותר בימות השנה וכוחו של מלאכו של עשו תקף! וקוטב מרירי, שהוא, כטיפה רעה, נכנסת בכל דבר טוב ובכל מעשה אשר עושים. וכבר הזהירו חכמים...
 • נשים בציון עינו – איכה ה’
  נשים בציון עינו – איכה ה’
  – המפרשים מקשים, איך עלה בידי הצוררים להחריב את בית המקדש ולפרוע ברעות בישראל בצורה הקשה והמרה אשר עשו, הרי כל מהלך החורבן היה דבר לא שכלי, עם...
 • מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  יום זה, חומרתו כל כך קשה עד אשר אסרו חכמים ללמוד בו תורה הקדושה, משום שהתורה הקדושה משמחת והעצב, על חורבן בית המקדש צריך להיות כל כך קשה...
 • מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב
  מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב
  הנה אנו נמצאים בתוך ימי “בין המצרים” וכבר אמרנו, כמה פעמים, מיום י”ז בתמוז, עד תשעה באב, יש כ”א ימים ובמדרש איכה נאמר, שהם כנגד ימי יציאת הפרי...

גלריות אחרונות

 • חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
  חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
 • גלריה מהשיעור במנהטן / שנת תשע”ד
 • ברית מילה בברוקלין / ראש חודש אייר
 • גלרית תמונות / הגאון רבי שלמה פינטו / בישיבה בתל אביב
 • מצגת תמונות מהישיבה במנהטן
 • בית תמחוי באשדוד שמיצר 3600 מנות חמות בכל יום
 • מצגת תמונות מההילולת אביר יעקב שהתקיים בקווינס כ’ בטבת

הלכות

 • מהלכות ומנהגי הסליחות
  מהלכות ומנהגי הסליחות
  היום יום שלישי, בו חל ראש חודש אלול (ויש שני ימים שהם ראש חודש אלול, היום ומחר), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו...
 • דין המסת קרח בשבת
  דין המסת קרח בשבת
  במסכת שבת (דף נא:) תנו רבנן, אין מרסקים לא את השלג ולא את הברד בשבת, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. זאת אומרת, שיש...
 • ט”ו באב
  ט”ו באב
  יום שני הבעל”ט, הוא יום ט”ו באב. ובמשנה במסכת תענית (דף כו:), אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן...
 • דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
  דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
  אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאיתשעה באב, וטוב לטעום משהו קודם ברכת...

מה רבו מעשיך ה'

 • נדידת העופות
  נדידת העופות
  אחד הדברים המדהימים בבריאה היא תופעת הנדידה. במקום להתיישב במקום קבוע ולהטיל עוגן, בוחרים להם הציפורים ליטול את מקל הנדודים ומדי שנה הם יוצאים למסע ארוך ומפרך ומלא...

שיר השירים

השקיפה

הזמר ברוך לוין:
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו...
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו. וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו אשר נשבעת לאבותנו...

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2012.
נותרו עוד 11 פרקים!

93%

סדר הלימוד היומי

פרויקט הלימוד היומי

עד עתה סדר הלימוד היומי נקרא
61 פעמים

מדיה אחרונים

מדיה הכי נצפים

הנצפים ביותר

“ה’ צילך על יד ימינך“, העולם מתנהג עם האדם כמו צל, כשם שהאדם נוהג כך העולם נוהג עמו “ונתתי לך רחמים וריחמתיך“, כאשר האדם מרחם, אז הרחמים באים גם עליו, בדרך שאדם נוהג ועושה, כך העולם מתנהג כלפיו.