כעת אין שידור חי

מבזקים

חיפוש

קישורים מהירים

מעוניינים לעיין במאגר המלא?
היכנסו כאן.
 • לרבנו היקר. נולד לנו בשעה טובה בן ויש לנו בגדים של הבת האם אפשר להלביש לבן התינוק חלק מהבגדים שמתאימים גם לבן?.
  ודאי הבגד הראשון שמלבישים לבן לא להלביש בגד שהבת לבשה אותו. ומובא שקשה וגורם לילד ליהיות בעל תאוה, אך לאחר הבגד הראשון אפשר.
 • דבר לא מעושר, האם מותר לטעום אותו, או שאפילו טעימה אסורה?
  פירות וירקות שהם לא מעושרים נקראים טבל, ואסורים אפילו בטעימה.
 • שמעתי בשם כבוד הרב שיש עניין לא לתת מתנה נעליים האם יש בדברים אלו ממש?
  נהוג לא לתת ויש לחשוש למחלוקת.

זמני היום בהלכה

י-ם ת"א חיפה ב"ש
זריחה / נץ 05:48 05:50 05:50 05:49
ק"ש מג"א 07:48 07:50 07:50 07:50
ק"ש גר"א 08:35 08:37 08:37 08:37
סו"ז תפילה 09:31 09:33 09:33 09:33
שקיעה 16:58 16:59 16:58 17:00
צה"כ 17:10 17:12 17:10 17:13
Bklyn N.Y. L.A. Miami
זריחה / נץ 07:16 07:15 07:05 07:23
ק"ש מג"א 09:12 09:12 09:05 09:26
ק"ש גר"א 09:58 09:58 09:52 10:14
סו"ז תפילה 10:52 10:52 10:47 11:11
שקיעה 18:03 18:04 18:10 18:46
צה"כ 18:15 18:16 18:23 18:59

מאמרים

 • ידיה שילחה לאביון
  ידיה שילחה לאביון
  מצוות צדקה גדולה ונשגבה לאין ערוך, ויש לאדם לבקש אחריה ולקיימה כראוי וכנכון. והנה מכוונת המצווה ע”ד הפנימיות, שהמטבע כסף, מכוון כנגד י’ של שם הוי”ה, ה’ כנגד...
 • פרשת נצבים / לכל יהודי יש כח של תפילה עצום
  פרשת נצבים / לכל יהודי יש כח של תפילה עצום
  אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלוקיכם” משה רבנו מונה את כל המעמדות בעם ישראל מראשי העם עד שואבי המים. וקשה מדוע משה רבנו הולך ומונה את כל...
 • שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך
  שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך
  וקשה מדוע התורה אומרת בכל שעריך, צריך לומר שופטים ושוטרים תיתן לך בעירך? אלא אפשר לפרש ולומר יסוד גדול בדרך חיים, התורה הקדושה אומרת, בראש חודש אלול אמר...
 • כח האמונה
  כח האמונה
  צריכים לעורר את עצמנו, להכין את נפשנו לימים הנוראים, ימי רחמים וסליחות, ימי קירבה להקב”ה וימי חשבון נפש על כל אשר היה איתנו בשנה החולפת. לשנות את העתים...
 • ראש השנה – יום הדין או יום חג?
  ראש השנה – יום הדין או יום חג?
  בתפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים: “היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים – רחמנו כרחם אב על הבנים, אם כעבדים – עינינו...
 • פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  צריך לידע, ידיעה גדולה, שכאשר חס ושלום רע יורד לעולם, חייב הרע הזה להיתפס בדבר מסוים ולכן התפילה והבקשה מהקב”ה, שהרע לא ירד לעולם וזה אשר אומרים בימים...

גלריות אחרונות

 • חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
  חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
 • גלריה מהשיעור במנהטן / שנת תשע”ד
 • ברית מילה בברוקלין / ראש חודש אייר
 • גלרית תמונות / הגאון רבי שלמה פינטו / בישיבה בתל אביב
 • מצגת תמונות מהישיבה במנהטן
 • בית תמחוי באשדוד שמיצר 3600 מנות חמות בכל יום
 • מצגת תמונות מההילולת אביר יעקב שהתקיים בקווינס כ’ בטבת

הלכות

 • דין קדושת שביעית
  דין קדושת שביעית
  כל פרטי הדינים הנוגעים לאופן הטיפול בשדה או בגינה בשנת השמיטה, אינם נוגעים להרבה בני אדם, שאין להם שדה או גינה. ולכן ראשית כל, נבאר את הדינים השייכים...
 • שנת השמיטה
  שנת השמיטה
  השנה, שנת התשע”ה, היא שנת השמיטה, שנהגו בה ישראל מאז שחילקו את הארץ לשבטים, שהחלו למנות שבע שנים, והשנה השביעית היתה שנת השמיטה. שמיטת כספים ושמיטת קרקעות מצות...
 • דין הזכרת משיב הרוח
  דין הזכרת משיב הרוח
  מתחילין לומר “משיב הרוח” “משיב הרוח ומוריד הגשם”, הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת “מחיה המתים”. וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר...
 • תקיעת שופר
  תקיעת שופר
  מצות עשה מן התורה לשמוע תרועת השופר ביום ראש השנה, שנאמר “יום תרועה יהיה לכם”. ואסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן בזמן התקיעות עצמם, ומשעה שבירך “לשמוע קול...

מה רבו מעשיך ה'

 • קירור וחימום הגוף
  קירור וחימום הגוף
  כיצד מצליח האדם ובעלי החיים לשמור על חום גוף קבוע, והרי הסביבה משנה כל העת את מידות החום – ביום חם ובלילה קר, בקייץ החום מטפס כלפי מעלה...

שיר השירים

השקיפה

הזמר ברוך לוין:
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו...
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו. וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו אשר נשבעת לאבותנו...

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2035.
נותרו עוד 96 פרקים!

36%

סדר הלימוד היומי

פרויקט הלימוד היומי

עד עתה סדר הלימוד היומי נקרא
90 פעמים

מדיה אחרונים

מדיה הכי נצפים

הנצפים ביותר

ישנם דברים בחיים שכמה שאתה תנסה לשכנע ולהסביר שהם נכונים וטובים ושהצדק איתך לא תצליח ויש כמו קיר שחוסם את המסילות ללבבות האחרים. עד שבא אחר ומכריז ואומר: זה הדבר הטוב, הדברים משתחררים ונפתחים.