כעת אין שידור חי

מבזקים

אין מבזקים חדשים

חיפוש

קישורים מהירים

מעוניינים לעיין במאגר המלא?
היכנסו כאן.
 • מי שכבר התפלל ושמע קדושה, האם באתה קדוש יכול לשבת או ללכת?
  ישאר עומד עד סיום האל הקדוש.
 • האם מותר לתת כסף לשוטר או לאיש חוק על מנת שישתדל שהצדק יצא לאור?
  הרמב"ם פוסק להלכה: שגם לתת לאיש חוק על מנת שהצדק יצא לאור זה בגדר של נתינת שוחד וזה איסור מוחלט.
 • למורנו ורבנו שליט"א. האם נשים חייבות בלחם משנה?.
  נשים מחויבות, שאף הם היו באותו הנס של המן.

זמני היום בהלכה

י-ם ת"א חיפה ב"ש
זריחה / נץ 06:08 06:09 06:08 06:10
ק"ש מג"א 08:29 08:31 08:30 08:32
ק"ש גר"א 09:25 09:26 09:25 09:27
סו"ז תפילה 10:30 10:32 10:31 10:32
שקיעה 19:15 19:17 19:17 19:16
צה"כ 19:29 19:32 19:32 19:31
Bklyn N.Y. L.A. Miami
זריחה / נץ 06:14 06:12 06:20 06:56
ק"ש מג"א 08:39 08:38 08:42 09:15
ק"ש גר"א 09:36 09:35 09:38 10:10
סו"ז תפילה 10:43 10:43 10:44 11:14
שקיעה 19:43 19:44 19:33 19:50
צה"כ 19:58 20:00 19:48 20:05

מאמרים

 • פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  פרשת עקב / והסיר ה’ ממך כל חולי
  צריך לידע, ידיעה גדולה, שכאשר חס ושלום רע יורד לעולם, חייב הרע הזה להיתפס בדבר מסוים ולכן התפילה והבקשה מהקב”ה, שהרע לא ירד לעולם וזה אשר אומרים בימים...
 • פרשת דברים / משנה תורה
  פרשת דברים / משנה תורה
  תורה פרשת דברים וצריך לדעת יסוד גדול, שכל ספר דברים, אשר נקרא בפי חז”ל: “משנה תורה”, סגולות גדולות טמונים בו וצדיקים וקדושים בעם ישראל, הורו לתלמידיהם בכל ימות...
 • מרירות על חורבן בית המקדש
  מרירות על חורבן בית המקדש
  אלו הזמנים הקשים ביותר בימות השנה וכוחו של מלאכו של עשו תקף! וקוטב מרירי, שהוא, כטיפה רעה, נכנסת בכל דבר טוב ובכל מעשה אשר עושים. וכבר הזהירו חכמים...
 • נשים בציון עינו – איכה ה’
  נשים בציון עינו – איכה ה’
  – המפרשים מקשים, איך עלה בידי הצוררים להחריב את בית המקדש ולפרוע ברעות בישראל בצורה הקשה והמרה אשר עשו, הרי כל מהלך החורבן היה דבר לא שכלי, עם...
 • מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  יום זה, חומרתו כל כך קשה עד אשר אסרו חכמים ללמוד בו תורה הקדושה, משום שהתורה הקדושה משמחת והעצב, על חורבן בית המקדש צריך להיות כל כך קשה...
 • מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב
  מיום י”ז בתמוז עד תשעה באב
  הנה אנו נמצאים בתוך ימי “בין המצרים” וכבר אמרנו, כמה פעמים, מיום י”ז בתמוז, עד תשעה באב, יש כ”א ימים ובמדרש איכה נאמר, שהם כנגד ימי יציאת הפרי...

גלריות אחרונות

 • חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
  חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
 • גלריה מהשיעור במנהטן / שנת תשע”ד
 • ברית מילה בברוקלין / ראש חודש אייר
 • גלרית תמונות / הגאון רבי שלמה פינטו / בישיבה בתל אביב
 • מצגת תמונות מהישיבה במנהטן
 • בית תמחוי באשדוד שמיצר 3600 מנות חמות בכל יום
 • מצגת תמונות מההילולת אביר יעקב שהתקיים בקווינס כ’ בטבת

הלכות

 • דין המסת קרח בשבת
  דין המסת קרח בשבת
  במסכת שבת (דף נא:) תנו רבנן, אין מרסקים לא את השלג ולא את הברד בשבת, אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש. זאת אומרת, שיש...
 • ט”ו באב
  ט”ו באב
  יום שני הבעל”ט, הוא יום ט”ו באב. ובמשנה במסכת תענית (דף כו:), אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן...
 • דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
  דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
  אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאיתשעה באב, וטוב לטעום משהו קודם ברכת...
 • החייבים והפטורים מתענית תשעה באב
  החייבים והפטורים מתענית תשעה באב
  דין חולה שאין בו סכנה חולה (ממש, שנפל למשכב וכיוצא בזה, אף על פי שאין בו סכנת חיים), פטור מלהתענות בתשעה באב, כי חומרת התענית בתשעה באב פחותה...

מה רבו מעשיך ה'

 • נדידת העופות
  נדידת העופות
  אחד הדברים המדהימים בבריאה היא תופעת הנדידה. במקום להתיישב במקום קבוע ולהטיל עוגן, בוחרים להם הציפורים ליטול את מקל הנדודים ומדי שנה הם יוצאים למסע ארוך ומפרך ומלא...

שיר השירים

השקיפה

הזמר ברוך לוין:
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו...
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו. וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו אשר נשבעת לאבותנו...

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2008.
נותרו עוד 18 פרקים!

88%

סדר הלימוד היומי

פרויקט הלימוד היומי

עד עתה סדר הלימוד היומי נקרא
58 פעמים

מדיה אחרונים

מדיה הכי נצפים

הנצפים ביותר

“ה’ צילך על יד ימינך“, העולם מתנהג עם האדם כמו צל, כשם שהאדם נוהג כך העולם נוהג עמו “ונתתי לך רחמים וריחמתיך“, כאשר האדם מרחם, אז הרחמים באים גם עליו, בדרך שאדם נוהג ועושה, כך העולם מתנהג כלפיו.