כעת אין שידור חי

מבזקים

חיפוש

קישורים מהירים

מעוניינים לעיין במאגר המלא?
היכנסו כאן.
 • לכבוד הרב. ידוע דברי השל"ה הקדוש שיזהר לא לאכול "תרנגול הודו" האם צריך לחשוש לזה היום.
  היום התרנגול הודו מגדלים אותו בצורה מיוחדת ונשחט ודאי כדין וכהלכה לא נראה לי שיש בזה בהקדפה זאת.
 • לרבנו. שמענו באחד השיעורים שכל מעשה טוב שרשע עושה הולך לקליפה, אם כן מדוע לזכות רשעים בשום מצוה הרי זה הולך לקליפה עד שיעשה תשובה לא טוב לעזור לו.
  כל מעשה טוב שעושים כולל הרשעים הגדולים גורם לקרבם להקב"ה וכאשר מתקרבים הכל חוזר לקדושה ולטוב ביתר שאת וביתר עוז ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.
 • בברכת כוהנים ביום שבת מה על הנשים לעשןת? לבקש בקשות או להאזין ולכון כוונות מסןימות ? בפתיחת ההיכל בשבת האם אפשר לבקש בקשות פרטיות כמו:זיווג? אישה שב"ה מגיעה בתמידות לבית הכנסת תוך שמירה על צניעות, בברכת מוסף היא יוצאת ושאר הנשים ממשיכות להתפלל-האם זה בעייתי שהיא יוצאת לרוב ראשונה מבית הכנסת?
  בברכת כהנים להאזין ולענות אמן. בקשות פרטיות בשבת ניתן בכלליות ובקיצור לענין היציאה מבית הכנסת ראשונה אין עם זה בעיה ואם זה מחמת צניעות אשריה ואשרי חלקה.

זמני היום בהלכה

י-ם ת"א חיפה ב"ש
זריחה / נץ 06:33 06:35 06:36 06:33
ק"ש מג"א 08:22 08:24 08:24 08:23
ק"ש גר"א 09:04 09:06 09:06 09:05
סו"ז תפילה 09:54 09:56 09:56 09:56
שקיעה 16:38 16:39 16:36 16:41
צה"כ 16:49 16:50 16:47 16:52
Bklyn N.Y. L.A. Miami
זריחה / נץ 07:14 07:15 06:54 07:01
ק"ש מג"א 08:54 08:55 08:41 08:55
ק"ש גר"א 09:33 09:34 09:22 09:39
סו"ז תפילה 10:20 10:20 10:12 10:32
שקיעה 16:30 16:30 16:47 17:33
צה"כ 16:41 16:40 16:58 17:45

מאמרים

גלריות אחרונות

 • חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
  חלוקת ציציות, תהלים, יין לקידוש לחיילים היקרים השם ישמרם
 • גלריה מהשיעור במנהטן / שנת תשע”ד
 • ברית מילה בברוקלין / ראש חודש אייר
 • גלרית תמונות / הגאון רבי שלמה פינטו / בישיבה בתל אביב
 • מצגת תמונות מהישיבה במנהטן
 • בית תמחוי באשדוד שמיצר 3600 מנות חמות בכל יום
 • מצגת תמונות מההילולת אביר יעקב שהתקיים בקווינס כ’ בטבת

הלכות

 • דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
  דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
  כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים...
 • סכין בברכת המזון
  סכין בברכת המזון
  שאלה: האם יש מקור למנהג שנהגו רבים, לכסות את הסכינים בסיום הסעודה בשעת ברכת המזון, והאם יש חילוק בענין זה בין יום השבת לימי החול? תשובה: המנהג לכסות...
 • הכותל המערבי
  הכותל המערבי
  שאלה: מהי קדושתו המיוחדת של הכותל המערבי? תשובה: אמרו רבותינו במדרש (שמות רבה פרשה ב): “מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש”, ואמרו עוד: “הנה זה...
 • יין מבושל
  יין מבושל
  שאלה מבעל תשובה: אני בעל תשובה, ובשבתות אני מתארח לעתים אצל הורי, שהם אנשים טובים, שאינם מתנגדים לחזרתי בתשובה, והם דואגים שכל האוכל יבושל בכלים מיוחדים עבורי, וכל...

מה רבו מעשיך ה'

 • שפת החיות
  שפת החיות
  בגמרא מסופר על רב עיליש, שנכלא בבית האסורים, ועמו ישב נכרי אחד, שידע את שפת החיות, לפתע הופיע עורב בחלון הכלא והחל לקרוא בצורה מוזרה, שאל רב עיליש...

שיר השירים

אלי אתה ואודך

ביצוע של עמיר בניון ל"אלי אתה ואודך", המיוחס לאדמו"ר הזקן, מייסד שושלת חב"ד.

תהלים

פרויקט התהלים

קח חלק בסיום הספר ה 2062.
נותרו עוד 62 פרקים!

59%

סדר הלימוד היומי

פרויקט הלימוד היומי

עד עתה סדר הלימוד היומי נקרא
93 פעמים

מדיה אחרונים

מדיה הכי נצפים

הנצפים ביותר

סגולה נפלאה לכל עניין ביום ראש חודש טבת. מקובל מצדיקים קדמונים שביום ראש חודש טבת יש להדליק כוס שמן זית זך לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס. וכן לתת ח"י דולר או בכל מקום לפי כסף המקום אם רוצים ל"סוכת דוד" ויאמר: כסף זה אני נותן לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו אמן. ויבקש בזכותו: כל הדברים שהאדם צריך לעצמו, או למשפחתו, לרפואה, ולכל עניין. רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, כותב בזה הלשון: "וזה דבר בדוק ומנוסה ואין תפילתו חוזרת ריקם בכל מה שיבקש"